FEKO-LT s.r.o.
Čištění kanalizací a likvidace odpadu
Rychlý kontakt - pohotovost
+420 602 494 235
fekolt@fekolt.cz

Tlakové zkoušky

Po dokončení novostavby nebo rekonstrukce stávající kanalizační sítě nebo i při provádění revize kanalizace je vhodné provést tlakovou zkoušku těsnosti jednotlivých jejích částí dle ČSN 1610 (zkouška těsnosti potrubí s volnou hladinou), případně dle ČSN 805 (zkouška těsnosti tlakových kanalizačních potrubí).

Tlakové zkoušky kanalizací provádíme vzduchem, což je metoda rychlejší a méně nákladná, než vodou.

Provádíme také zkoušky těsnosti jímek.

 

Jak tlaková zkouška těsnosti kanalizací probíhá

 1. vizuální kontrola daného úseku a zjištění způsobilosti k provedení zkoušky
 2. osazení těsnicích vaků
 3. natlakování zkoušeného úseku
 4. měření tlaku a výpočet úniku
 5. vypuštění vzduchu a odstranění ucpávek
 6. vyhotovení protokolu včetně grafů o průběhu tlakové zkoušky

Hodnotícím kritériem je pokles tlaku za dobu měření.

Tlakové zkoušky
Tlakové zkoušky

 

Protokol o provedené tlakové zkoušce

Data uvedená v protokolu

 • profil potrubí
 • průměr
 • délka zkušební trati
 • jméno zkoušejícího
 • použitá technika
 • datum provedení zkoušky
 • požadovaný minimální přetlak
 • počáteční přetlak
 • přípustná ztráta
 • skutečná ztráta
 • doba ustálení
 • požadovaná doba zkoušky
 • skutečná doba zkoušky
 • graf průběhu zkoušky
 • výsledek  - úspěšná / neúspěšná 

Prohlédnout fotogalerii

nebo zkuste