FEKO-LT s.r.o.
Čištění kanalizací a likvidace odpadu
Rychlý kontakt - pohotovost
+420 602 494 235
fekolt@fekolt.cz

Kamerové prohlídky kanalizace

Kamerovým systémem zajistíme nejen lokalizaci závad, ale i pravidelný monitoring potrubí či zmapování staré ale i nově vystavěné nezdokumentované kanalizace.

Kamerová prohlídka je nutná také pro kolaudace a předání nově vybudovaných kanalizačních řádů.

Naše kamerové vozy mají certifikaci pojízdné měřičské laboratoře tzn. veškeré údaje, které kamera zaznamenává (měření metrů, spádů, měření ovality nebo poškození potrubí) je díky laserové technologii naprosto přesné. Tyto vozy musí absolvovat pravidelné kontroly a kalibraci tak, aby nemohlo dojít k odchylkám při provádění prohlídek. 

Kamerové prohlídky
Kamerové prohlídky

 

Revize kanalizace kamerovým systémem 

 • lokalizace ucpávek
 • zjištění příčin ucpávání
 • zjištění defektů, prasklin, cizích předmětů (prorůstající kořeny, hlodavci)
 • inspekce potrubí
  • zjištění neodborně napojených či vražených odboček
  • zjištění vypadlých těsnění u spojů plastových trubek
  • zjištění deformovaného plastového potrubí po neodborném hutnění bez vhodného zásypu
 • zmapování neznámé kanalizace
 • dokumentace kanalizace při rekonstrukci objektů
Kamerové prohlídky

 

Výstup revize kamerovým systémem

Okamžitým výstupem je záznam, který je vhodný zejména v případech hledání závady, disfunkce nebo jako kontrola před předáním stavby / zakázky.

Dalším výstupem je uložení kompletního záznamu na datový nosič - DVD.

Což je vhodné pro:

 • dokladování kvality práce po dokončení zakázky
 • jako záznam stávajícího stavu pro návrh řešení disfunkcí, závad atd.

Naše inspekční vybavení lze využít téměř v každém potrubí. Od malých průměrů odpadů až po velké kanalizační řády.

Kamerové prohlídky

Prohlédnout fotogalerii

nebo zkuste