FEKO-LT s.r.o.
Čištění kanalizací a likvidace odpadu
Rychlý kontakt - pohotovost
+420 602 494 235
fekolt@fekolt.cz

Práce sacími bagry

Sací bagr, konkrétně sací bagr komunální, je těžký stroj s poměrně širokými možnostmi využití. Na rozdíl od podobné techniky sacích vozů, které zvládají nasávat výhradně tekuté materiály, umí sací bagr díky technologii s mohutným sáním nasávat i husté kaly, sypké materiály, stavební suť atd.

 

Možnosti sacího bagru

Sací bagry dokáží, díky obrovskému sacímu výkonu, odsávat materiál z velkých vzdáleností, a to i z vekým převýšením.

Sací bagry umožnují /dokáží/ též foukat materiál ven. Což jim přidává další možnost využití jako dopravní prostředek bez překládky materiálu.

Nasát - převézt - vyfoukat na požadované místo, a to i s převýšením, například na střechu.

Sací bagr jako univerzální stroj

 • odsávání materiálů, na které běžné cisterny nestačí
 • odsávání materiálů tekutých, ale i sypkých, včetně větší frakce kamenů, hlíny, uhelných a dalších prachů, popílků atd.
 • odsávání hustých kalů a usazenin bez nutnosti jejich ředění
 • odsávání z velkých hloubek, například čištění studní nebo odsávání zatopených jímek a pod.

 

Možnosti našich sacích bagrů

 • odsávání tekutých i sypkých materiálů ze vzdálenosti řádově několik set metrů
 • odsávání z míst s velkým převýšením - z hloubek zhruba 200 metrů

Disponujeme sacími bagry:

 1. sání 5.500 m3/hod. v provedení ADR
 2. sání 5.500 m3/hod. v provedení ADR
 3. sání 9.000 m3/hod.
 4. sání 9.000 m3/hod. v provedení ATEX
Práce sacími bagry
Práce sacími bagry

ATEX - Směrnice Evropské unie o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich uvádění do provozu. Jedná se o prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. (viz. Wikipedie)

 

Mokré sání

Sání téměř jakéhokoli materiálu - voda, bahno i s obsahem pevných částí jako je štěrk, stavební zásyp apod.

Například:

 • rybníky
 • vodoteče
 • retenční nádrže
 • podzemní kolektory
 • pro běžnou techniku nepřístupné nádrže
 • čerpací stanice atd.
Práce sacími bagry
Práce sacími bagry

 

Suché sání

Sání sypkých materiálů - písek, štěrk, hlína, průmyslové prachy atd.

 

Například:

 • odsátí materiálů bez porušení sítí, a to i v případech havárie na sítích
 • čištění sil a zásobníků
 • odsátí pískových náplní
 • odsátí mezistropních výplní atd.
 • odsátí popílků
 • odsátí uhelných prachů atd.

   

Práce sacími bagry
Práce sacími bagry

Sací bagry jsou mobilní průmyslové vysavače nejvyšší výkonové třídy sání s vysokou rychlostí práce a tedy i efektivitou.


Prohlédnout fotogalerii

nebo zkuste