FEKO-LT s.r.o.
Čištění kanalizací a likvidace odpadu
Rychlý kontakt - pohotovost
+420 602 494 235
fekolt@fekolt.cz

Odvoz a likvidace odpadu

Většinou si ani neuvědomujeme jejich přítomnost, ale jsou tam.

Na konci každého odpadu z výlevek, wc a podobně je vždy septik, žumpa, jímka nebo čistírna odpadních vod. A ty je třeba vyvézt, vyčistit a odpad ekologicky zlikvidovat.

 

Každý odpad musí na správné místo

Velké průmyslové jímky, malé septiky, odpady z vrtů. Na množství a velikost nehledíme.

Odsajeme, odvezeme a ekologicky zlikvidujeme.

 

Ani tuky nejsou problém

Moderní odpadové hospodářství v restauracích, hotelech, kuchyních atd. nemůže být provozováno  bez základní výbavy odlučovačů tuků.

 

Provádíme odčerpání a vývoz odpadu ze:

 • septiků
 • žump
 • jímek
 • ČOV
 • lapačů
 • odlučovačů
 • vrtů
Odvoz a likvidace odpadu
Odvoz a likvidace odpadu

Zajistíme také čištění jímek, septiků atd.

V průmyslovém sektoru zajišťujeme:

 • vývoz a likvidaci kalů
 • čištění nádrží
  • jímek
  • ČOV
  • lapačů
  • odlučovačů
  • vrtů
  • čerpacích stanic
Odvoz a likvidace odpadu
Odvoz a likvidace odpadu

Zajistíme také dovoz a očkování ČOV aktivním kalem.

 

Odvoz odpadu - možnosti techniky

Disponujeme velkokapacitními vozy, které umožňují sání nejen z velkých vzdáleností, ale také i s velkým převýšením. Není tedy problém zajistit odčerpání kalů i z méně přístupných míst.

 

Odčerpání a odvoz hustého odpadu

Velmi husté kaly je samozřejmě možné naředit a následně odsát, ale tímto postupem samozřejmě stoupne objem odpadu, který je třeba odvézt, tedy i náklady na odvoz.

V takových případech je vhodnější zvolit sací bagry, které si snadno poradí i s hustými kaly. Tím lze ušetřit náklady nejen na odvozu, ale také za likvidaci menšího objemu odpadu.

 

Likvidace odpadů

Veškeré odčerpané a vyvezené odpady ekologicky likvidujeme.


Prohlédnout fotogalerii

nebo zkuste