FEKO-LT s.r.o.
Čištění kanalizací a likvidace odpadu
Rychlý kontakt - pohotovost
+420 602 494 235
fekolt@fekolt.cz

Čištění kanalizace

Kanalizace je často velice opomíjená část vodovodního řetězce, jejíž existenci si však bolestně uvědomíme až když přestate fungovat tak, jak jsme zvyklí - začne se ucpávat.

Problémy s nefunkční kanalizací? Kanalizace splaškové či dešťové, regulované toky, svody, náhony, šachty. Vyčistíme, zprovozníme, zajistíme pravidelnou údržbu.

Čištění kanalizace »

Čištění kanalizace - FEKO-LT s.r.o.

Odvoz a likvidace odpadu - FEKO-LT s.r.o.

Odvoz a likvidace odpadu

Každý odpad nashromážděný v lokálním úložišti - septik, žumpa, jímka, čistička odpadních vod, lapač, odlučovač, vrt atd. - je třeba bezpečně a ekologicky zlikvidovat.

Odsajeme, odvezeme a ekologicky zlikvidujeme.

Odvoz a likvidace odpadu »


Kamerové prohlídky kanalizace

Pro volbu vhodného řešení jakékoli závady či omezené funkčnosti kanalizace je třeba znát stav potrubí. Tedy identifikovat případné překážky či defekty a samozřejmě určit i jejich přesnou lokalizaci.

Najdeme, vytrasujeme, zaznamenáme na USB a navrhneme vhodné řešení.

Kamerové prohlídky kanalizace »

Kamerové prohlídky kanalizace - FEKO-LT s.r.o.

Další služby

Nebezpečné odpady - ADR

Veškeré předměty či látky, které díky svým vlastnostem mohou při přepravě ohrozit zdraví či bezpečnost osob nebo majetku, ale také životní prostředí, podléhají Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí známé pod zkratkou ADR.

Zajišťujeme přepravu odpadu plně v souladu s dohodou ADR.

Bezpečně, zodpovědně, ekologicky a ve spolupráci s profesionály na likvidaci.

Nebezpečné odpady - ADR »

Montážní práce

Čištění kanalizace, provádění kamerových inspekcí či jakékoli podobné práce se často neobejdou bez demontáže čerpadel či jiných částí technologie vodárenských zařízení.

Pro tyto případy jsme vybaveni pohotovostním vozidlem s ramenovým jeřábem s nosností do 1,7 tuny.

Demontujeme, vyzvedneme a po servisu nebo revizi technologických částí či dokončení prací opět usadíme na místo.

Montážní práce »

Práce sacími bagry

Při stavebních či demoličních pracech nebo při rekonstrukcích a udržbě staveb a technologií si sací bagr jednoznačně získal své nezastupitelné místo.

Stroj s neobvyklým názvem, ale s obrovskou silou hravě obstojí tam, kde běžný cisternový vůz neobstojí a tam, kam se běžný bagr nedostane.

Vysajeme hrubé nečistoty, štěrk, stavební zásyp či bahno nebo přemístíme stavební materiál.

Práce sacímí bagry »

Tlakové zkoušky

Po dokončení novostavby nebo rekonstrukce stávající kanalizační sítě nebo i při provádění revize kanalizace je vhodné provést tlakovou zkoušku těsnosti jednotlivých jejích částí dle ČSN 1610 (zkouška těsnosti potrubí s volnou hladinou), případně dle ČSN 805 (zkouška těsnosti tlakových kanalizačních potrubí).

Tlakové zkoušky kanalizací provádíme vzduchem, což je metoda rychlejší a méně nákladná, než vodou.

Provádíme také zkoušky těsnosti jímek.

Tlakové zkoušky »
Likvidace odpadu ... bezpečně ... zodpovědně ... ekologicky


O nás

Jsme stabilní společnost působící na českém trhu již od roku 2004. Snažíme se nejen držet krok s konkurencí, ale být vždy o něco napřed. Naše vybavení splňuje nejnáročnější Evropské standardy, neustále jej obměňujeme a doplňujeme podle požadavků a potřeb našich zákazníků.


Chci více informací

Zkuste najít odpověď na svou otázku v sekci FAQ (Často kladené dotazy) nebo nás kontaktujte e-mailem nebo telefonnicky.

  • Podělte se s námi o své problémy
  • Najdeme vhodné řešení
  • Realizujeme v souladu s legislativou
  • Dodáme veškerou dokumentaci o provedení prací a zkouškách